Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor regionální politiky)
Datum schválení
29.3.2021
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Aktualizace Strategického rámce zohledňuje kontext regionální politiky ČR, a to zejména v souladu se schválenou Strategií regionálního rozvoje 2021+, která zahrnuje od roku 2019 i Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. show
Implementace
Dokument je implementován na základě pravidelně aktualizovaného Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
Za implementaci dokumentu je odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Výchozí legislativa
Aktualizace Strategického rámce byla zpracována na základě Usnesení vlády ČR ze dne 10.07.2017 č.503
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
320 / 2021
Usnesení vlády ze dne 29.03.2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je naplňován prostřednictvím Akčních plánů v pravidelných intervalech.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno