Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení)
Datum schválení
14.12.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - 2024
Popis dokumentu
Souhrnný akční plán RE:START naplňuje Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Cílem je hospodářské oživení regionů, vykazujících dlouhodobě špatný stav ekonomiky a vysokou koncentraci sociálních problémů. show
Implementace
Akční plán předkládá konkrétní opatření, jejichž realizaci vláda ukládá příslušným ministrům. Opatření mají charakter finanční podpory nebo systémových změn. Finanční prostředky prostřednictvím dotačních programů uvolňují jednotlivá ministerstva/řídicí orgány operačních programů. show
Výchozí legislativa
Vládní usnesení ze dne 14. prosince 2022 č. 1047.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1047 / 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x za 2 roky neuvedeno