Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky
Datum schválení
10.7.2018
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
Souhrnný akční plán je založen na návrzích akčních plánů, které byly zpracovány zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK. show
Implementace
Průběžné monitorování zajišťují úřady vládních zmocněnců pro MSK,ÚK a KK. Vláda od srpna 2018 projednává návrh celkové změny implementace, která by přešla na MMR (na programu vlády bude 4. 9. 2018).
AP RE:START ULK-MSK-KVK 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 3/2017 ze dne 9. 1. 2017 ke Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
503 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x neuvedeno