*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017)
[StRestart ULk-MSk-KVk 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor regionální politiky/MMR
Datum schválení9.1.2017
Doba platnosti2017 - průběžně
Popis dokumentu
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategický rámec“) vznikl v úzké spolupráci s Pracovní skupinou Restrukturalizace tvořenou zástupci dotčených resortů a krajů, koordinovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a s show
Implementace
Dokument bude implementován na základě každoročně aktualizovaného Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského kraje a Akčního plánu Ústeckého a Karlovarského kraje, resp. show
Na StRestart ULk-MSk-KVk 2017 navazuje implementační dokumentSouhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018
Výchozí legislativaNávrh Strategického rámce byl zpracován na základě Usnesení vlády ČR č. 826 ze dne 19. října 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
3 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně každoročně neuvedeno
*