*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky/MMR
Datum schválení
9.1.2017
Doba platnosti
2017 - průběžně
Popis dokumentu
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategický rámec“) vznikl v úzké spolupráci s Pracovní skupinou Restrukturalizace tvořenou zástupci dotčených resortů a krajů, koordinovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a s show
Implementace
Dokument bude implementován na základě každoročně aktualizovaného Akčního plánu Strategie restrukturalizace Moravskoslezského kraje a Akčního plánu Ústeckého a Karlovarského kraje, resp. show
Výchozí legislativa
Návrh Strategického rámce byl zpracován na základě Usnesení vlády ČR č. 826 ze dne 19. října 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
3 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně každoročně neuvedeno
*