*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuSouhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018
[SAPRestart 2017-2018]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor regionální politiky
Datum schválení10.7.2018
Doba platnosti2017 - 2018
Popis dokumentu
Souhrnný akční plán je založen na návrzích akčních plánů, které byly zpracovány zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK. show
Implementace
Průběžné monitorování zajišťují úřady vládních zmocněnců pro MSK,ÚK a KK. Vláda od srpna 2018 projednává návrh celkové změny implementace, která by přešla na MMR (na programu vlády bude 4. 9. 2018).
SAPRestart 2017-2018 je implementačním plánem k dokumentuStrategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017)
Výchozí legislativaUsnesení vlády č. 3/2017 ze dne 9. 1. 2017 ke Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
503 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x neuvedeno
*