Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021 [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor regionální politiky)
Datum schválení
29.3.2021
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Souhrnný akční plán RE:START naplňuje Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Cílem je hospodářské oživení regionů, vykazujících dlouhodobě špatný stav ekonomiky a vysokou koncentraci sociálních problémů. show
Implementace
Akční plán předkládá konkrétní opatření, jejichž realizaci vláda ukládá příslušným ministrům. Opatření mají charakter finanční podpory nebo systémových změn. Finanční prostředky skrze dotační programy uvolňují jednotlivá ministerstva/řídící orgány operačních programů. show
Výchozí legislativa
Vládní usnesení ze dne 10. července 2017 č. 503
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
321 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno