Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.6 [akt. 2023]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR, Odbor územního plánování
Datum schválení
19.7.2023
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2025 - průběžně
Popis dokumentu
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské show
Implementace
Implementace bude probíhat zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti krajů a obcí.
Výchozí legislativa
Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
542 / 2023
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Na základě § 31 odst. 4 stavebního zákona je Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky závazná od 1. září 2023.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno