Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor politiky bydlení / MMR
Datum schválení
27.7.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) byla dne 27. července 2016 schválena vládou usnesením č. 673. show
Implementace
Realizace Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidované) bude v souladu s kompetenčním zákonem plně zajišťována Ministerstvem pro místní rozvoj, a to ve spolupráci s případnými dotčenými resorty, zástupci municipální sféry a odbornými nezávislými subjekty. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesením vlády České republiky ze dne 6. května 2015 č. 330 ke Zprávě o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014 uložila vláda ministryni pro místní rozvoj předložit vládě do 30. června 2016 revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020.

Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
673 / 2016
Usnesení vlády ČR ze dne 27. července 2016 č. 673 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidované)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 31.12.2020 neuvedeno