Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Principles of Urban Policy - 2023 Update
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
Datum schválení
11.10.2023
Doba platnosti
2023 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady urbánní politiky jsou rámcovým dokumentem urbánní politiky státu, který určuje prioritní oblasti a směry rozvoje měst, metropolitních oblastí, aglomerací, městských regionů a sídelního
systému s ohledem na vývoj situace v mezinárodním a národním měřítku.
Implementace
Zásady jsou závazné pro ústřední orgány státní správy při tvorbě jejich koncepčních dokumentů, které obsahují nebo budou obsahovat urbánní dimenzi. Zároveň mají doporučující charakter pro města, která tvoří své vlastní strategické rozvojové dokumenty a politiky. show
Výchozí legislativa
Plán nelegislativních prací vlády na rok 2022
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
763 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno