*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
[SRR ČR 2014-2020]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMinisterstvo pro místní rozvoj
Datum schválení15.5.2013
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Strategie regionálního rozvoje je základním dokumentem regionální politiky na úrovni státu formující regionální politiku ČR. Formuluje souhrnně cíle, problémové okruhy a priority, které bude třeba zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje v ČR a přesahy mezi evropskou a národní show
Implementace
Úkolem implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 je nastavit systém realizace regionálního rozvoje na centrální/sektorové i regionální úrovni. show
Na SRR ČR 2014-2020 navazuje implementační dokumentAkční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
344 / 2013
ZIP
Hodnocení SEAMZP133K
Relevance ke kohezní politice 2007-2013 0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 2 roky neuvedeno

Archiv

*