Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor regionální politiky)
Datum schválení
18.2.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020 je krátkodobým realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. show
Implementace
Jednotlivé aktivity jsou naplňovány činnostmi aktérů na všech úrovních (národní, regionální, lokální). Akční plán lze tedy chápat jako shrnutí aktivit jednotlivých resortů přispívajících k plnění cílů SRR ČR 2014–2020. show
AP SRR 2019–2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
125 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno