*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky/MMR
Datum schválení
12.10.2015
Doba platnosti
2015 - 2016
Popis dokumentu
Akční plán realizace SRR je krátkodobým realizačním plánem, jehož cílem je rozpracování a konkretizace aktivit SRR. Akční plán podrobně rozpracovává SRR a její navržená opatření a aktivity z časového a věcného hlediska s cílem jejího postupného naplňování. show
Implementace
Sestavením, vyhodnocením a aktualizací AP SRR je pověřena Pracovní skupina k SRR řízená MMR-ORP a tvořena zástupci rezortů dle usnesení vlády ze dne 25. května 2015 č. 344. Usnesením Vlády ČR 806/2015 bylo uloženo: show
AP SRR ČR 2015–2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 344.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
806 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Souběžně s přípravou AP SRR 2015-2016 je připravována revize SRR s důrazem na indikátorovou soustavu. Předpokládaný termín dokončení tohoto výstupu je konec roku 2015, z tohoto důvodu neobsahuje AP SRR 2015-2016 indikátorovou soustavu ani nedefinuje způsob vyhodnocení SRR.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Částečně do 31.3.2016 neuvedeno
*