Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky/MMR
Datum schválení
16.1.2017
Doba platnosti
2017 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 (dále „Akční plán“) je krátkodobým realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, která je základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionální politiky. show
Implementace
Sestavením, vyhodnocením a aktualizací AP SRR je pověřena Pracovní skupina k SRR řízená MMR-ORP a tvořena zástupci rezortů. Usnesením Vlády ČR 32/2017 bylo mimo jiné uloženo: 1. členům vlády podílet se na zabezpečování realizace aktivit v rozsahu stanoveném Akčním plánem, show
AP SRR ČR 2017–2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 344.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
32 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano do 31.3.2019 neuvedeno