Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 5/2019) [akt. 2019]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR - Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Datum schválení
26.8.2014
Poslední aktualizace
2019
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. show
Implementace
Dohoda o partnerství bude implementována skrze programy v rámci programového období 2014-2020, které byly vymezeny usnesením vlády č. 867/2012. Tyto programy vychází z Dohody o partnerství a jejich obsah a celkové nastavení musí být v souladu s tímto strategickým dokumentem. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení Vlády České republiky č. 650/2011 z 31. 8. 2011
Usnesení Vlády České republiky č. 867/2012 z 28. 11. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
242 / 2014
Usnesení vlády ČR 242/2014, Prováděcí nařízení EK (původní + změnová)
ZIP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dne 29. dubna 2019 byla Evropskou komisí schválena pátá revize (aktualizace) Dohody o partnerství. Kromě jedné textové úpravy spočívající v rozšíření výčtu aktivit u potřeby rozvoje „Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie“ se revize týká dílčích změn několika finančních tabulek. Konkrétně se jedná o aktualizaci rozdělení alokace na tematické cíle, na technickou pomoc, na operační programy a dále celkové výše podpory pro cíl Klimatická změna. Podrobný popis a zdůvodnění 5. revize je uveden v přiloženém stejnojmenném dokumentu na webu dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně průběžně (vazba na zprávy o pokroku za léta 2017 a 2019) neuvedeno