*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operační program Technická pomoc 2007-2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum schválení
27.12.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Programový dokument Operačního programu Technická pomoc představuje základní dokument zahrnující zejména cíle a priority programu. show
Implementace
Operační program Technická pomoc tvoří osm prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. show
Výchozí legislativa
usnesení vlády č. 175/2006
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
*