*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operační program Technická pomoc 2007-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Technická pomoc 2007-2013
[OPTP ČR 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMinisterstvo pro místní rozvoj
Datum schválení27.12.2007
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Programový dokument Operačního programu Technická pomoc představuje základní dokument zahrnující zejména cíle a priority programu. show
Implementace
Operační program Technická pomoc tvoří osm prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. show
Výchozí legislativausnesení vlády č. 175/2006
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná

Novější

*