Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operační program Technická pomoc 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Operation programme Technical assistance 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Řídící orgán OPTP / MMR
Datum schválení
11.6.2015
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Technická pomoc 2014–2020 (OPTP) stanovuje základní rámec cílů a strategií k jejich dosažení v oblasti řízení a koordinace Evropských strukturálních a investičních fondů. show
Implementace
Implementaci zajišťuje MMR prostřednictvím Řídícího orgánu OPTP. Implementace OPTP je popsána v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce a v Operačním manuálu OPTP 2014 - 2020. Tyto dokumenty jsou průběžně aktualizovány.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11.6.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Na české straně byl OPTP schválen usnesením vlády č. 582/2014 (viz přílohy k dokumentu).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno