Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek 2006-2010

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR
Datum schválení
10.5.2006
Doba platnosti
2006 - 2010
Popis dokumentu
Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 byl v době své platnosti strategickým dokumentem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. show
Implementace
Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010 byl přijat na základě usnesení vlády ČR z 10.května 2006 č. 500. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
500 / 2006
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno