Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2022-2030 [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
35 Oddělení NIPEZ
Datum schválení
11.5.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období (2006-2020) přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ). Tyto společně plně pokrývají a elektronizují proces zadávání veřejných zakázek. show
Implementace
Implementace Strategie elektronizace bude založena na koordinaci činností věcně příslušných ústředních orgánů státní správy. Bude zachován stávající model organizačního zajištění. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí právní předpisy

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES

Nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
375 / 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne 1 x ročně neuvedeno