Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor regionální politiky)
Datum schválení
11.1.2021
Doba platnosti
2021 - 2022
Popis dokumentu
Akční plán SRR 21-22 je implementačním dokumentem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (schválena usnesením vlády č. 775/2019) a Koncepce rozvoje venkova (schválena usnesením vlády č. 36/2020). show
Implementace
Implementace a monitoring Akčního plánu je v gesci MMR, zejména odboru regionální politiky. Projednání dokumentu probíhá na bázi partnerského přístupu. show
AP SRR 2021-2022 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
23 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
K dokumentu je rovněž přiložena případová studie Jesenicka, jako periferního, ekonomicky dlouhodobě slabého území. Tato studie má být prvním dílem celé série, která ukáže konkrétní problémy a možnosti jejich řešení pomocí aktivit Akčního plánu, přičemž ukazuje na příklady konkrétních projektů, které jsou v území zvažovány a připravovány. Nejedná se o materiál zajišťující financování těmto projektům, pouze ukazuje potenciální dopady nástrojů regionální politiky v konkrétním území.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno