*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Program ESPON 2013, monitorovací síť pro evropské územní, plánování a soudržnost (2007)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministére de l Intérieur et de l Amenagement de Territoire Luxembourg
Datum schválení
7.11.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní programový dokument pro program ESPON 2013 zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1083/2006 k realizaci cíle „Evropská územní spolupráce“.

Na základě SWOT analýzy popisuje podmínky a principy fungování programu. Navazuje nezbytná ostatní programová dokumentace.
Implementace
Věcným a finančním zajištěním realizovaných projektů naplňujících cíle programu.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
*