Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce bydlení České republiky 2021+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
odbor politiky bydlení
Datum schválení
12.4.2021
Doba platnosti
2021 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce bydlení České republiky 2021+ je strategický dokument, který stanovuje podobu státní politiky bydlení po roce 2021. show
Implementace
Koncepce bude implementována realizací jednotlivých úkolů a poskytováním podpor, jak stávajících vyhodnocených jako vhodné k další realizaci, tak nově vytvořených podpor bydlení, v souladu s touto koncepcí. show
Výchozí legislativa
V Usnesení Vlády České republiky ze dne 27. července 2016 č. 673 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidované) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předložit vládě do 31. prosince 2020 návrh navazujícího koncepčního dokumentu na následující období.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
358 / 2021
DOC
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
V Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. dubna 2021 č. 358 o Koncepci bydlení České republiky 2021+ vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předložit vládě do 31. prosince 2025 vyhodnocení Koncepce a návrh navazujícího koncepčního dokumentu na následující období.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano do 31. prosince 2025 neuvedeno