Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Datum schválení
30.7.2019
Doba platnosti
2019 - průběžně
Popis dokumentu
Stěžejním cílem NKR je připravit Českou republiku na čerpání z EU fondů v období let 2021 až 2027 (resp. show
Implementace
Bude řešeno v rámci Dohody o partnerství na období 2021 – 2027 a jednotlivých operačních programů.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 94/2019 k Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 – podkladu pro Dohodu o partnerství pro období 2021-2027, k přípravě Dohody o partnerství a operačních programů ČR pro fondy EU v oblasti soudržnosti na období 2021-2027
Usnesení vlády č. 636/2017 zde dne 11. září 2017 o Východiscích pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
Smlouva o fungování Evropské unie
Obecné nařízení EP a Rady EU k ESI fondům
Samostatná nařízení EP a Rady EU k jednotlivým fondům
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
562 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno