*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategický referenční rámec ČR 2007-2013
[NSRR ČR 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMMR
Datum schválení27.7.2007
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Národní strategický referenční rámec představuje základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007—2013. show
Implementace
Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007—2013, jejichž prostřednictvím jsou jednotlivé prioritní osy realizovány.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1477 / 2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20133 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno

Novější

*