Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 4/2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
Partnership agreement 2014-2020 technical revision (4/2016)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR - Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Datum schválení
26.8.2014
Doba platnosti
2014 - 2023
Popis dokumentu
Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit. show
Implementace
Dohoda o partnerství bude implementována skrze programy v rámci programového období 2014-2020, které byly vymezeny usnesením vlády č. 867/2012. Tyto programy vychází z Dohody o partnerství a jejich obsah a celkové nastavení musí být v souladu s tímto strategickým dokumentem. show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
Usnesení Vlády České republiky č. 650/2011 z 31. 8. 2011
Usnesení Vlády České republiky č. 867/2012 z 28. 11. 2012
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
242 / 2014
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26.8.2014 (6143/2014)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dne 13. dubna 2016 byla Evropskou komisí schválena první revize (aktualizace) Dohody o partnerství. Má podobu technické revize, ke které bylo na základě domluvy mezi Českou republikou a Evropskou komisí potřeba přistoupit vzhledem k pozdějšímu schválení jednotlivých programů pro programové období 2014–2020.

Text Prováděcího rozhodnutí komise k revizi v Čj je součástí Přílohy k dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně průběžně (vazba na zprávy o pokroku za léta 2017 a 2019) neuvedeno