Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Integrated regional operational programme 2014-2020
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor řízení operačních programů / MMR
Datum schválení
4.6.2015
Doba platnosti
2015 - 2023
Popis dokumentu
Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. show
Implementace
Implementace Integrovaného regionálního operačního programu je popsána v sadě dokumentů, které jsou průběžně aktualizovány a publikovány na webové stránce www.dotaceeu.cz/irop: - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (společná pro všechny specifické cíle IROP) show
Výchozí legislativa
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013

Usnesení vlády č. 867/2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondu Společného strategického realizačního rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 4. 6. 2015
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Na české straně byl IROP schválen usnesením vlády č. 555/2014.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno