*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuIntegrovaný regionální operační program 2014-2020
[IROP ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyIntegrated regional operational programme 2014-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor řízení operačních programů / MMR
Datum schválení4.6.2015
Doba platnosti2015 - 2023
Popis dokumentu
Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. show
Implementace
Implementace Integrovaného regionálního operačního programu je popsána v sadě dokumentů, které jsou průběžně aktualizovány a publikovány na webové stránce www.dotaceeu.cz/irop: - Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (společná pro všechny specifické cíle IROP) show
Výchozí legislativaNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013

Usnesení vlády č. 867/2012 k přípravě programů spolufinancovaných z fondu Společného strategického realizačního rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 4. 6. 2015
PDF
Hodnocení SEAMZP171K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuNa české straně byl IROP schválen usnesením vlády č. 555/2014.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*