*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operační program Technická pomoc 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Technická pomoc 2014-2020
[OPTP ČR 2014-2020]
Název dokumentu anglickyOperation programme Technical assistance 2014-2020
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciŘídící orgán OPTP / MMR
Datum schválení11.6.2015
Doba platnosti2014 - 2023
Popis dokumentu
Operační program Technická pomoc 2014–2020 (OPTP) stanovuje základní rámec cílů a strategií k jejich dosažení v oblasti řízení a koordinace Evropských strukturálních a investičních fondů. show
Implementace
Implementaci zajišťuje MMR prostřednictvím Řídícího orgánu OPTP. Implementace OPTP je popsána v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce a v Operačním manuálu OPTP 2014 - 2020. Tyto dokumenty jsou průběžně aktualizovány.
Výchozí legislativaUsnesení vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11.6.2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuNa české straně byl OPTP schválen usnesením vlády č. 582/2014 (viz přílohy k dokumentu).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x ročně Výroční zpráva o realizaci programu + dle výstupů z evaluačního plánu neuvedeno

Archiv

*