Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum schválení
17.5.2006
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Strategie regionálního rozvoje je základním dokumentem regionální politiky na úrovni státu formující regionální politiku ČR. show
Implementace
Organizační a institucionální zabezpečení realizace strategie je rámcově vymezeno zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Implementací Strategie byla pověřena příslušná ministerstva (MPO, MPSV, MZe, MŽP, MŠMT, MD, MK, MZ, MI, MV a MMR), přičemž koordinátorem aktivit je MMR. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
560 / 2006
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ne 2 roky neuvedeno