*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuZásady urbánní politiky - Aktualizace 2017
[ZUP 2017]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor regionální politiky
Datum schválení24.7.2017
Doba platnosti2017 - 2023
Popis dokumentu
Cílem zásad urbánní politiky je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Jedná se o rámcový dokument urbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. show
Implementace
Implementace Zásad urbánní politiky (včetně implementace v urbánním prostoru) bude detailně popsána ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+, která je momentálně připravována. show
Výchozí legislativaAktualizace vychází ze Zásad urbánní politiky schválených v roce 2010.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
549 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková
Poznámka k dokumentuDůvodem aktualizace bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit.

Na zpracování dokumentu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců vybraných měst (dle nominace Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), zástupců Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Asociace krajů ČR a relevantních resortů.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Archiv

*