Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky
Datum schválení
24.7.2017
Doba platnosti
2017 - 2023
Popis dokumentu
Cílem zásad urbánní politiky je sjednotit přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst. Jedná se o rámcový dokument urbánní politiky státu, která má průřezový a interdisciplinární charakter. show
Implementace
Implementace Zásad urbánní politiky (včetně implementace v urbánním prostoru) bude detailně popsána ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2020+, která je momentálně připravována. show
Výchozí legislativa
Aktualizace vychází ze Zásad urbánní politiky schválených v roce 2010.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
549 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Důvodem aktualizace bylo promítnutí posledního vývoje a trendů v rozvoji měst, včetně mezinárodního kontextu. Cílem nebylo původní Zásady urbánní politiky výrazně změnit, ale spíše je zpřehlednit a v relevantních částech zkrátit.

Na zpracování dokumentu se podílela pracovní skupina složená ze zástupců vybraných měst (dle nominace Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), zástupců Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Asociace krajů ČR a relevantních resortů.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno