*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – ČR 2007–2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR ČR, Ministerstvo podohospodárstva a rozvoje vidieka SR
Datum schválení
21.12.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní programový dokument pro Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1083/2006 k realizaci cíle „Evropská územní spolupráce“, se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. show
Implementace
Věcným a finančním zajištěním realizovaných projektů naplňujících cíle programu.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
*