Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – ČR 2007–2013

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR ČR, Ministerstvo podohospodárstva a rozvoje vidieka SR
Datum schválení
21.12.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní programový dokument pro Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1083/2006 k realizaci cíle „Evropská územní spolupráce“, se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. show
Implementace
Věcným a finančním zajištěním realizovaných projektů naplňujících cíle programu.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná