Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic (2015)
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor územního plánování
Datum schválení
14.1.2015
Doba platnosti
2015 - 2022
Popis dokumentu
Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Jejím základním cílem je zvyšováním kvality prostředí vytvářeného výstavbou. show
Implementace
Implementační plán je součástí Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Pro jednotlivé cíle jsou definována opatření, která by měla vést k jejich naplnění. Pro každé opatření je určena zodpovědná instituce, spolupracující instituce a termín splnění opatření. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 524 ze dne 13. července 2011, kterým byla schválena Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. Zpracování Politiky vychází přímo z Koncepce bydlení.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
22 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně 2017; 2020; 2022 neuvedeno