Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Programový dokument Cíl 3 / Ziel 3 Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
MMR ČR, Saské státní ministerstvo hospodářství a práce
Datum schválení
20.12.2007
Doba platnosti
2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní programový dokument pro Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1083/2006 k realizaci cíle „Evropská územní spolupráce“ se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. show
Implementace
Věcným a finančním zajištěním realizovaných projektů naplňujících cíle programu.
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná