*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2007-2013

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuOperační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika 2007-2013
[OPPS ČR-PL 2007-2013]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciMMR ČR, Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky
Datum schválení11.12.2007
Doba platnosti2007 - 2013
Popis dokumentu
Základní programový dokument pro Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1083/2006 k realizaci cíle „Evropská územní spolupráce“ se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Polskou republikou. show
Implementace
Věcným a finančním zajištěním realizovaných projektů naplňujících cíle programu.
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
*