*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Politika územního rozvoje ČR (2008)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPolitika územního rozvoje ČR (2008)
[PÚR ČR 2008]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituciOdbor územního plánování, MMR
Datum schválení20.7.2009
Doba platnosti2009 - 2015
Popis dokumentu
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské show
Implementace
Implementace dokumentu probíhala v rámci navazující územně plánovací činnosti krajů a obcí.
Souvisejici předpisZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Výchozí legislativaPolitika územního rozvoje ČR 2008 byla pořízena MMR na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení vlády č. 561/2006.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
929 / 2009
PDF
Hodnocení SEAMZP012K
Relevance ke kohezní politice 2007-20133 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuVláda ČR svým usnesením č. 596 ze dne 9. srpna 2013 schválila návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky, a to v rozsahu uvedeném v části d) Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR 2008.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne srpen 2013 neuvedeno

Novější

*