Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce bydlení ČR do roku 2020 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor politiky bydlení
Datum schválení
13.7.2011
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2011 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 byla schválena usnesením Vlády ČR ze dne 13. července 2011 č. 524 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, tímto usnesením bylo rovněž příslušným ministrům uloženo zabezpečení úkolů obsažených v této Koncepci. show
Implementace
Usnesením Vlády ČR ze dne 13. července 2011 č. 524 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 bylo uloženo předkládat Vládě ČR každoročně do 30. dubna Zprávu o plnění úkolů uložených ve schválené koncepci za uplynulý kalendářní rok. show
Výchozí legislativa
Zákon ČNR ze dne 8. ledna 1969 č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce bydlení ČR do roku 2020 byla předložena na základě úkolu z usnesení vlády č. 856 ze dne 1.prosince 2010 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení. Její struktura vychází mimo jiné ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu formulovaných v závěru kontrolní zprávy ke kontrole naplňování koncepce státu v oblasti bydlení za roky 2005 – 2010, a to zejména ve smyslu konkrétního zacílení a schopnosti následné měřitelnosti naplňování koncepce. Koncepci státu v oblasti bydlení pro roky 2005 – 2010 se dařilo naplňovat. Podpora dostupnosti bydlení však byla vychýlena ve prospěch bydlení vlastnického. Nepodařilo se naplnit cíl zajištění stability nástrojů pro financování bytové politiky v části investičních podpor poskytovaných prostřednictvím MMR a SFRB. Stejně tak se nepodařilo zajistit jednoznačné hodnocení účinnosti a efektivity zvolených nástrojů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
524 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne ročně neuvedeno