» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

PŮSOBNOSTIZÁKONY vyžadujícívznik strategieSTRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONYv gesci ministerstvaAkční plán ke strategiirozvoje cestovníhoruchu ČR 2021-2030na roky 2022-2023Akční plán Strategieregionálního rozvoje ČR2021-2022Nařízení EPa Rady (ES)č.1303/2013o společnýchustanoveních oEFRR, ESF, FS,EZFRV a ENRRKoheznípolitikaDohodao partnerstvípro programovéobdobí2014-2020(rev. 6/2020)Zákon č.183/2006 Sb.,o územnímplánovánía stavebnímřáduÚzemníplánováníPolitika územního rozvoje ČR, aktualizace č.7 [akt. 2024]InvestičnípolitikaZákon č.134/2016 Sb.o zadáváníveřejnýchzakázekZákon č.311/2013Sb., o převoduvlastnického právaZákon č. 183/2006Sb., o územnímplánování astavebním řáduZákon č. 360/1992Sb., o výkonupovolání autorizovanýcharchitektů, inženýrůa technikůStavební řádVyvlastněníZákon č. 26/2000Sb., o veřejnýchdražbáchVeřejné dražbya realitní činnostZákon č.184/2006Sb., ovyvlastněníZákon č.256/2001Sb.,opohřebnictvíPohřebnictvíRegionální politikaPolitikabydleníPolitikaarchitektury astavební kulturyČR (2015)Zákon č. 211/2000Sb., o Státním fondurozvoje bydleníCestovní ruchZákon č.159/1999 Sb.,o některých podmínkáchpodnikánív oblasticestovního ruchuZákon č. 12/2002 Sb.,o státní pomoci přiobnově území postiže-ného živelní nebo jinoupohromouZákon č. 378/2005Sb., o podpořevýstavbydružstevních bytůZákon č. 248/2000Sb., o podpořeregionálního rozvojeRozvoj domovníhoa bytového fonduNájmy bytů anebytovýchprostorZákon č. 67/2013Sb., užívání bytů anebytových prostorův domě s bytyAktualizace Strategickéhorámce hospodářskérestrukturalizaceÚsteckého,Moravskoslezského a Karlovarského kraje(2020) [akt. 2021]Zákon č. 261/2002 Sb. použití půjčky v oblastibydlení občanům postiženým povodněmiZákon č. 67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorůZákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a domům bytových družstevZákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoníkStrategie regionálního rozvoje ČR 2021+Zásady urbánní politikyAktualizace 2023Dohodao partnerstvípro programovéobdobí2021-2027Národníkoncepcerealizacepolitikysoudržnosti v ČRpo roce 2020Strategieelektronizacezadávání veřej-ných zakázekČR 2022-2030[akt. 2022]Souhrnný akční plánStrategie restrukturalizaceÚsteckého,Moravskoslezskéhoa Karlovarského kraje2023-2024 [akt. 2022]Koncepce rozvojevenkova 2021-2027Koncepce SMART Cities -odolnost prostřednictvímSMART řešení pro obce,města a regionyKoncepce bydleníČeské republiky2021+Strategie rozvojecestovního ruchu ČR2021-2030Zákon č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadůepidemie koronaviruSARS CoV-2 na nájemceprostor sloužícíchk uspokojování bytovépotřeby, na příjemceúvěru poskytnutéhoStátním fondem rozvojebydlení a v souvislostis poskytováním plněníspojených s užívánímbytů a nebytovýchprostorů v domě s bytyZákon č. 39/2020Sb., o realitnímzprostředkovánía o změněsouvisejícíchzákonů (zákono realitnímzprostředkování)Nařízení EPa Rady (ES)č. 2021/1056až 1060Zákon č.283/2021 Sb.stavební zákonZákon č. 283/2021 Sb.stavební zákonImplementační plánKoncepce SMART Citiesdo roku 2030Národní strategie veřejného zadávání v ČR 2024-2028
zobrazit legendu