*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Datum schválení
15.9.2011
Doba platnosti
2012 - 2018
Popis dokumentu
Informační strategie pokrývá konkrétní, tematicky vymezenou oblast zaměřenou na informace, na informatiku (jako službu) a na informační a komunikační technologie (jako nástroj).
Implementace
Jednotné směrování informatizace Plzeňského kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Rady PK č. 4438/11
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne cca ročně neuvedeno
*