Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚPK
Datum schválení
19.4.2021
Doba platnosti
2021 - 2040
Popis dokumentu
Cílem koncepce je vytvoření předpokladů pro zajištění a udržení funkčního dopravního systému jako celku. V oblasti regionální silniční sítě Plzeňského kraje se jedná o vymezení páteřní sítě silnic II. třídy, aktualizaci návrhu změn v zařazení silnic II. a III. show
Implementace
Pořízení koncepce vycházelo z potřeby správy Plzeňského kraje aktualizovat změny týkající se obytné a pracovní funkce sídel a z nich vyplývající požadavky na dopravu, dále aktualizovat výběr té části regionální dopravní sítě (zejména té silniční), která má pro rozvoj a fungování území rozhodující show
Výchozí legislativa
Důvodem vypracování koncepce byla skutečnost, že pro oblast regionální silniční sítě neexistoval závazný koncepční materiál. Posledním koncepčním materiálem, který však Zastupitelstvo Plzeňského kraje pouze vzalo na vědomí, byla „Koncepce dopravy“ z roku 2007.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení ZPK č. 229/21 ze dne 19. 4. 2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
V oblasti sítě železničních tratí koncepce popisuje stávající síť celostátních a regionálních tratí z pohledu základních parametrů, omezující podmínky cílových provozních koncepcí a provádí revizi připravovaných záměrů Správy železnic na tratích, které jsou součástí regionálních drah. V závěrečné části pak navrhuje vybrané nové záměry na nejvytíženějších úsecích regionálních tratí s ohledem na cílové koncepce dálkové železniční dopravy na celostátních tratích (bod 6 Koncepce rozvoje železniční sítě Plzeňského kraje).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně Každoročně neuvedeno