Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK
Datum schválení
11.6.2018
Doba platnosti
2018 - 2025
Popis dokumentu
Jedná se o střednědobý dokument (koncipovaný na období 6-ti let). Strategickým cílem rozvoje sportu je Zvýšit pohybovou aktivitu všech obyvatel ve volném času, více sportovat i dosahovat sportovních úspěchů. show
Implementace
Úkoly kraje při podpoře sportu jsou stanoveny v § 5 zákona č. 115/5001 Sb., kraj vytváří podmínky pro sport (zabezpečení rozvoje sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů - vč. zdravotně postižených občanů, zajištění sítě sportovních zařízení, finanční podpora sportu z rozpočtu kraje aj. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Nadřazený dokument: Koncepce podpory sportu 2016-2025 (MŠMT ČR).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 669/18 ze dne 11.6.2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně nerelevantní neuvedeno