Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení
17.3.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Materiál zpracovávající z dlouhodobého hlediska strategii rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a koncepci regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji vychází především z Usnesení vlády České republiky ze dne 11. show
Implementace
Obecnou odpovědnost za realizaci dokumentu nese Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, dohled vykonává zřizovatel knihovny - Plzeňský kraj.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 o „Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven".
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1856/14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne 2020 neuvedeno