*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020
[SRSVK PK 2014-2020]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Datum schválení17.3.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Materiál zpracovávající z dlouhodobého hlediska strategii rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a koncepci regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji vychází především z Usnesení vlády České republiky ze dne 11. show
Implementace
Obecnou odpovědnost za realizaci dokumentu nese Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, dohled vykonává zřizovatel knihovny - Plzeňský kraj.
Výchozí legislativaUsnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 o „Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven".
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1856/14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne 2020 neuvedeno
*