Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Informační koncepce Plzeňského kraje 2021-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor informatiky KÚPK
Datum schválení
1.12.2021
Doba platnosti
2021 - 2026
Popis dokumentu
Informační koncepce Plzeňského kraje (dále jen „PK“) je dokumentem zaměřeným na dlouhodobé cíle a obecné principy související se správou a rozvojem jednotlivých ISVS. show
Implementace
Významným řídícím dokumentem pro tvoru Informační koncepce je aktuální program rozvoje Plzeňského kraje a zejména Informační strategie Plzeňského kraje. Za stěžejní v celostátním měřítku pak lze považovat tyto dokumenty a projekty: - Digitální Česko show
Výchozí legislativa
Legislativně se Informační koncepce řídí především zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), v aktuálním znění, a jeho prováděcí vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.
Dále jsou při provozování ISVS respektovány především následující předpisy:
- zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Další právní normou, která upravuje postavení krajských úřadů je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Významný vliv na celkovou koncepci budování IS krajského úřadu má také zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a v duchu prováděcích vyhlášek.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
schváleno v rámci KÚPK
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne min. 1 x 2 roky neuvedeno