*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuÚzemní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004)
[ÚEK PK 2004]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje KÚPK
Datum schválení1.6.2004
Doba platnosti2004 - průběžně
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce (ÚEK) stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území Plzeňského kraje, vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji show
Implementace
UEK PK vychází ze základních cílů státní energetické koncepce a formuluje zásady pro jejich naplnění.
Výchozí legislativaPovinnost zpracování ÚEK je stanovena v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva PK č. 639/04 ze dne 1.6. 2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně 1x za 2 roky neuvedeno
*