Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje KÚPK
Datum schválení
1.6.2004
Doba platnosti
2004 - průběžně
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce (ÚEK) stanovuje cíle a zásady nakládání s energií na území Plzeňského kraje, vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji show
Implementace
UEK PK vychází ze základních cílů státní energetické koncepce a formuluje zásady pro jejich naplnění.
Výchozí legislativa
Povinnost zpracování ÚEK je stanovena v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva PK č. 639/04 ze dne 1.6. 2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně 1x za 2 roky neuvedeno