*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuProgram rozvoje Plzeňského kraje 2014+
[PRPK 2014+]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor regionálního rozvoje KÚPK
Datum schválení9.6.2014
Doba platnosti2014 - 2020
Popis dokumentu
Ucelený přehled o Plzeňském kraji (analytická část) a jeho rozvojových možnostech (strategická část), návrzích opatření na stabilizaci a rozvoj regionu ve všech klíčových oblastech života - hlavní strategický dokument kraje zpracovaný zejména pro tyto účely: show
Implementace
Akční plán vytýčil Priority Plzeňského kraje. Popis priorit obsahuje soubor aktivit, jejichž realizace je v zájmu Plzeňského kraje. Tyto aktivity může realizovat jakýkoli způsobilý subjekt. Určitá část aktivit je doporučena k realizaci přímo samosprávě Plzeňského kraje. show
Výchozí legislativaLegislativním základem pro realizaci regionálního rozvoje na úrovni kraje představují zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 498/14 ze dne 9.6. 2014
Hodnocení SEAMZP072K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ne předpoklad 1 x 3 roky (analytická část/Akční plán) popř. dle potřeby neuvedeno

Archiv

*