Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje KÚPK
Datum schválení
9.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Ucelený přehled o Plzeňském kraji (analytická část) a jeho rozvojových možnostech (strategická část), návrzích opatření na stabilizaci a rozvoj regionu ve všech klíčových oblastech života - hlavní strategický dokument kraje zpracovaný zejména pro tyto účely: show
Implementace
Akční plán vytýčil Priority Plzeňského kraje. Popis priorit obsahuje soubor aktivit, jejichž realizace je v zájmu Plzeňského kraje. Tyto aktivity může realizovat jakýkoli způsobilý subjekt. Určitá část aktivit je doporučena k realizaci přímo samosprávě Plzeňského kraje. show
Výchozí legislativa
Legislativním základem pro realizaci regionálního rozvoje na úrovni kraje představují zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 498/14 ze dne 9.6. 2014
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Ne předpoklad 1 x 3 roky (analytická část/Akční plán) popř. dle potřeby neuvedeno