Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje KÚPK
Datum schválení
18.12.2023
Doba platnosti
2023 - průběžně
Popis dokumentu
Program rozvoje kraje je zastřešujícím střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který vymezuje strategické cíle a jednotlivá intervenční opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému a vyváženému rozvoji kraje.
Implementace
Cílem PRPK 2022+ je přispět k naplnění stanovené vize dalšího rozvoje Plzeňského kraje - Plzeňský kraj je prosperující, moderní a inovativní středoevropský region, který je velmi atraktivním místem pro život, podnikání, práci i trávení volného času. show
Výchozí legislativa
Legislativním základem pro realizaci regionálního rozvoje na úrovni kraje představují zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, program vychází z platné Strategie regionálního rozvoje ČR a je zpracován v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 1449/23 ze dne 18. 12. 2023
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Tento dokument je vypracován tak, aby sloužil orgánům Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje i dalším zainteresovaným stranám jako podklad pro další strategické řízení a rozhodování o dalším rozvoji kraje.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně ročně neuvedeno