Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Program rozvoje Plzeňského kraje (2008)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
RRA Plzeňského kraje, o.p.s.
Datum schválení
2.9.2008
Doba platnosti
2008 - průběžně
Popis dokumentu
Komplexní soc.- ekonomický rozvojový dokument PK; nástroj krajské samosprávy k rozhodování o logickém rozvoji kraje
Implementace
Návaznost na strategické rozvojové dokumenty ČR a regionální strategické dokumenty
Výchozí legislativa
Legislativním základem pro realizaci regionálního rozvoje na úrovni kraje představují zejména zákon č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo PK - usn. č. ZPK/833/08
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
PRPK 2008 bude nahrazen schváleným Programem rozvoje Plzeňského kraje 2014+ (předpoklad schválení Zastupitelstvem PK - červen 2014)
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne aktual. 2014 neuvedeno