Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012-2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
OŠMS KÚPK, Regionální rozvojová agentura PK, o.p.s.
Datum schválení
12.3.2012
Doba platnosti
2012 - 2016
Popis dokumentu
Popisuje demog. vývoj v kraji (z hlediska vlivu na plánování vývoje výchov. vzděláv. soustavy), analýza a zhodnocení společ. a ekon. situace v kraji, konkretizace cílů a priorit v následujících čtyřech letech.
Implementace
Klíčový strategický dokument, který vymezuje základní, státem a krajem podporované záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na období následujících čtyř let; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) schválený vládou show
Výchozí legislativa
Zpracováno na základě § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Při jeho tvorbě byla respektována vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
Návaznost na republikový DZ (2011-2015)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usn. Zastupitelstva PK č. 1071/12
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Částečně 4 roky neuvedeno