*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012-2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012-2016
[DZ PK 2012-2016]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOŠMS KÚPK, Regionální rozvojová agentura PK, o.p.s.
Datum schválení12.3.2012
Doba platnosti2012 - 2016
Popis dokumentu
Popisuje demog. vývoj v kraji (z hlediska vlivu na plánování vývoje výchov. vzděláv. soustavy), analýza a zhodnocení společ. a ekon. situace v kraji, konkretizace cílů a priorit v následujících čtyřech letech.
Implementace
Klíčový strategický dokument, který vymezuje základní, státem a krajem podporované záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na období následujících čtyř let; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) schválený vládou ČR
Výchozí legislativaZpracováno na základě § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Při jeho tvorbě byla respektována vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
Návaznost na republikový DZ (2011-2015)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usn. Zastupitelstva PK č. 1071/12
Relevance ke kohezní politice 2007-20132 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ano Částečně 4 roky neuvedeno

Novější

*