Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
KÚ ÚK - odbor zdravotnictví
Datum schválení
3.9.2014
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Dokument navazuje na kompetence dané Ústeckému kraji právním řádem ČR. show
Implementace
Naplnění priorit, opatření a aktivit této strategie se neobejde bez aktivní spolupráce mezi krajem, obcemi, poskytovateli zdravotních služeb, zdravotními pojišťovnami, státními (vládními) institucemi a organizacemi, profesními společnostmi a dalšími dotčenými subjekty.
Výchozí legislativa
Strategie vychází ze Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, tak jak bylo doporučeno hejtmanům krajů usnesením Vlády České republiky č. 23 ze dne 8. ledna 2014.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení zastupitelstva č. 19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno