*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ústeckého kraje

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
Ústecký kraj Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010) 2010 2020
Ústecký kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016-2020 2016 2020
Ústecký kraj Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 2014 2020
Ústecký kraj Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015) 2015 --
Ústecký kraj Program rozvoje Ústeckého kraje 2008-2013 2008 2013
Ústecký kraj Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2014) 2014 --
Ústecký kraj Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2015-2020 2015 2020
Ústecký kraj Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018 2015 2018
Ústecký kraj Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020 2015 2020
Ústecký kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016-2018 2016 2018
Ústecký kraj Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2018 2015 2018
Dokumentů: 11

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
Ústecký kraj Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 2016 2016
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 12


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*