Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ ÚSTECKÝ

Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ ÚSTECKÝ
Garant za instituci
OSV
Datum schválení
9.3.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023 je základním dokumentem protidrogové politiky Ústeckého kraje vyjadřujícím záměry v oblasti prevenci závislostí, kterých chce kraj dosáhnout v rámci předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování a snižování škod vyplývajících z show
Implementace
Implementace je realizována prostřednictvím Akčního plánu realizace na období 2020-2023, který je součástí strategického dokumentu.
Výchozí legislativa
Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Akční plán realizace na období 2020-2023 je součástí strategického dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně roční neuvedeno