» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 03/2024 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ústeckého kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíRegionální inovační strategie ÚK (2020)Aktualizace Územníenergetické koncepce ÚK2019 (akt. 2019)Krajská koncepce en-vironmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK 2022-2030Povodňový plán ÚK 2013+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce podpory sportu ÚK 2018–2028Krajská příloha k národní RIS3 ÚK 2014–2020 (akt. 2019)Plán pokrytí ÚK výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby 2015+ Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb ÚK 2022–2024Plán protidrogové politiky ÚK 2015–2018(v přípravě 2019+)Plán dopravníobslužnosti ÚK2017–2021Plán odpadovéhohospodářství ÚK2016–2025Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací ÚK 2008+(akt. 2017)Plány dílčích povodí2016+Strategie rozvojekultury a kulturníhodědictví ÚK 2021–2030 Strategie rozvojelidských zdrojů ÚK 2008+ Strategie rozvojecestovního ruchu ÚK2021–2027OstatníStrategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb ÚK 2015–2020 Krizový plán ÚKHavarijní plán ÚKPoplachový plán ÚKDílčí plán obrany ÚKPandemický plán ÚKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Akční plán protihlukových opatření ÚK2017+Územně analytické podklady ÚK 2017+Zásady územního rozvoje ÚK 2019+*2*6*10*9*1Program rozvoje ÚK 2014–2020eGovernmentstrategie ÚK 2010+ Strategie podporyzdraví a rozvojezdravotnictví azdravotních služebÚK 2015-2020 Strategie rozvoje ÚK do roku 2027Strategie prevencezávislostí ÚK2024-2028 (akt.2020)Strategie podporyrozvoje dobrovolnictvíÚK 2023-2024Dlouhodobýzáměr vzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy v ÚK2020-2024Ústecký krajský plánvyrovnání příležitostí2021-2025Strategie prevencekriminality na územíÚK 2023-2028Koncepce rodinnépolitiky ÚK2023-2027
zobrazit legendu